Gips Fetisj

Een gipsfetisjisme (Engels: cast fetish, afkomstig van cast, ‘gipsverband’) is een van de talrijke seksuele fetisjismes. Deze mensen, casters genaamd, vinden het opwindend om gipsverband te dragen, bij anderen gipsverband te mogen aanleggen en/of derden met een ingegipst lichaamsdeel te aanschouwen.

Admirers
Sommige casters vinden het opwindend om andere mensen met een gipsverband te bewonderen. Daarbij is het voor de meeste gipsfetisjisten dan ook onbelangrijk of de gips dan wel omwille van medische redenen werd aangelegd, dan wel omwille van het plezier (als een zogenaamde “rec cast” (recreational cast)) gedragen wordt.

Castees
Een tweede groep gipsfetisjisten heeft niks aan het zien van andere mensen in gipsverband, maar geniet er veel meer van om zelf een gips te mogen dragen. Meestal zijn castees mensen die een voor het plezier (dus zonder enige medische reden aangelegde) recreational cast wensen. Een minderheid van de Castees vindt het ook opwindend om een medische gips te dragen, waarbij men dus (al dan niet opzettelijk) een gebroken lichaamsdeel heeft. De extreemste groep binnen castees zullen opzettelijk proberen om iets te breken, zodat ze snel in een gipsverband terecht kunnen komen. Deze extremisten worden in het jargon snappers genoemd en zijn beperkt tot de minderheid van de gipsfetisjisten. Doorgaans vindt een gipsfetisjist het helemaal niet fijn om pijn te ervaren als hij in het gips zit.

Casters
Casters zijn mensen die vooral kicken op het mogen aanleggen van gipsverband bij een castee, die er dan – op zijn beurt – op kickt om ingegipst te worden (zie beschrijving hierboven).